Əsas Səhifə

VALİDEYNLƏRƏ İTAƏT
Quranda itaət

VALİDEYNLƏRƏ İTAƏT

Bəzi cəmiyyətlərdə ailələr dini təməl üzərində qurulsalar da, bəzilərində Quran əxlaqını yaşamaq istəyən ailə fərdlərinin dini yaşamasına qarşı çıxılır....

ƏMR SAHİBLƏRİNƏ İTAƏT
Quranda itaət

ƏMR SAHİBLƏRİNƏ İTAƏT

Quranda Allah və elçisinə itaətlə bərabər əmr sahiblərinə itaətdən bəhs edilir. ...

ELÇİYƏ ÜSYAN EDƏNLƏR
Quranda itaət

ELÇİYƏ ÜSYAN EDƏNLƏR

Elçiyə itaət etməyən insanlar təkəbbürlərinə görə elçinin ağlını diqqətə almaz, onun fikirlərini bəyənməz və hətta daha da irəli gedərək ona lağ edərlər....