Quranda sədaqət

Dövlətə və millətə sadiqdirlər
Quranda sədaqət

Dövlətə və millətə sadiqdirlər

İman edən hər insanda olduğu kimi, ölkəmizdə də inanclı insanların dövlətimizə və millətimizə qarşı sadiq və itaətkar olmalarının əsas səbəbi Allahın Quranda bildirdiyi gözəl əxlaqı mənimsəmiş olmalarıdır. Q...

Qurana sadiqdirlər
Quranda sədaqət

Qurana sadiqdirlər

Allah müxtəlif dövrlərdə bir çox qövmə elçilər və peyğəmbərlər göndərmiş və Öz qatından haqq kitablar endirmişdir....

Peyğəmbərə itaət edirlər
Quranda sədaqət

Peyğəmbərə itaət edirlər

İman edənlərin peyğəmbərlərə olan sədaqətlərinin ən önəmli göstəricilərindən biri onların Allahın elçiləri olduğunu bilərək sözlərinə ən gözəl şəkildə itaət etmələridir....