Əməllərin qarşılığı

İNKAR EDƏNLƏRİN ÜZLƏŞƏCƏYİ QARŞILIQ
Əməllərin qarşılığı

İNKAR EDƏNLƏRİN ÜZLƏŞƏCƏYİ QARŞILIQ

İnsanların böyük əksəriyyəti arasında yayılmış ortaq həyat tərzi var....

Yaxşı və pıs davranışlar və qarşılığı
Əməllərin qarşılığı

Yaxşı və pıs davranışlar və qarşılığı

Qullarına qarşı sonsuz şəfqət və mərhəmət sahibi, insanın ən yaxın dostu, tək yardımçısı və vəlisi olan uca Rəbbimiz Quranla insanları bəyəndiyi əxlaqı yaşamağa dəvət etmişdir....

Dünya həyatına aldanmaq və qarşılığı
Əməllərin qarşılığı

Dünya həyatına aldanmaq və qarşılığı

İnsanların bir qismi axirətin varlığından xəbərdar olduqları halda, düşünmədən bu həqiqətdən qaçmağa çalışırlar. ...